Čitelným a viditelným (!!!) umístěním aktuálního loga www.rave.cz (jiné verze loga nebereme potaz) má promotér nárok na program zdarma tzv. MediaPartner.